Từ khóa tìm kiếm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất không có giấy tờ trước 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ

[VOV2] - Đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

[VOV2] - Đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

Đất giao không đúng thấm quyền có được cấp giấy chứng nhận?

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.