Từ khóa tìm kiếm: cảnh sát giao thông

Hình phạt thích đáng với kẻ chống người thi hành công vụ

[VOV2] - Hành vi dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn cản trở, chống đối người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ vẫn diễn ra. Pháp luật xử lý hành vi này như thế nào?

[VOV2] - Hành vi dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn cản trở, chống đối người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ vẫn diễn ra. Pháp luật xử lý hành vi này như thế nào?

Xe quá tải - giải pháp nào để xử lý triệt để?

[VOV2] - Đường nát, mất an toàn giao thông và rất nhiều những hệ lụy khác là những gì xe quá tải gây ra trong thời gian qua.

[VOV2] - Đường nát, mất an toàn giao thông và rất nhiều những hệ lụy khác là những gì xe quá tải gây ra trong thời gian qua.