Từ khóa tìm kiếm: chiến dịch Hòa Bình

Những dấu ấn tiền đề góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ

[VOV2] - Ngày 7/5/1954 trở thành ngày lịch sử trọng đại của đất nước ta với kỳ tích “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”- đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đó đã có nhiều chiến dịch làm tiền đề, trong đó có chiến dịch Hòa Bình và chiến dịchTây Bắc.

[VOV2] - Ngày 7/5/1954 trở thành ngày lịch sử trọng đại của đất nước ta với kỳ tích “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”- đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đó đã có nhiều chiến dịch làm tiền đề, trong đó có chiến dịch Hòa Bình và chiến dịchTây Bắc.

Nghệ thuật quân sự của chiến dịch Hòa Bình

[VOV2] - Chiến dịch Hòa Bình 70 năm trước cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học có giá trị vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

[VOV2] - Chiến dịch Hòa Bình 70 năm trước cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học có giá trị vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chiến thắng Hòa Bình - Những bài học còn nguyên giá trị

[VOV2] - Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951) đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược, giành thế chủ động trên chiến trường Bắc bộ.

[VOV2] - Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951) đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược, giành thế chủ động trên chiến trường Bắc bộ.