Từ khóa tìm kiếm: chống dịch

Thành quả chống dịch của Hà Nội có thể bị phá vỡ.

[VOV2] - Ngày 21/9 - ngày đầu Hà Nội áp dụng Chỉ thị 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thủ đô, lượng người xuống đường "chơi" Trung thu tăng đột biến.

[VOV2] - Ngày 21/9 - ngày đầu Hà Nội áp dụng Chỉ thị 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thủ đô, lượng người xuống đường "chơi" Trung thu tăng đột biến.