Từ khóa tìm kiếm: bệnh nhi

5 trẻ em được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 16 tỷ đồng

[VOV2] - Nhiều bệnh nhi mắc bệnh rối loạn chuyển hóa được quỹ BHYT chi trả vài tỷ đồng.

[VOV2] - Nhiều bệnh nhi mắc bệnh rối loạn chuyển hóa được quỹ BHYT chi trả vài tỷ đồng.