Từ khóa tìm kiếm: gục ngã

Mạnh mẽ vượt qua khó khăn

[VOV2] - Chỉ trong 4 năm, người đàn ông ấy phải trải qua nhiều đau thương. Mẹ mất, sau đó là mất đi đứa con đang thành hình, nợ nần bủa vây. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cảm thấy sắp gục ngã. Hãy cùng nhà văn Uông Triều chia sẻ với nhân vật.

[VOV2] - Chỉ trong 4 năm, người đàn ông ấy phải trải qua nhiều đau thương. Mẹ mất, sau đó là mất đi đứa con đang thành hình, nợ nần bủa vây. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cảm thấy sắp gục ngã. Hãy cùng nhà văn Uông Triều chia sẻ với nhân vật.