Từ khóa tìm kiếm: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

38 thí sinh là F0 vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Các thí sinh là F0 dự thi tốt nghiệp THPT được các Điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này sẽ được triển khai theo đúng Quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

[VOV2] - Các thí sinh là F0 dự thi tốt nghiệp THPT được các Điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này sẽ được triển khai theo đúng Quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.