Từ khóa tìm kiếm: khu dự trữ sinh quyển

Hội An, thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

[VOV2] - Hội An sẽ tập trung phát huy các giá trị di sản văn hóa nhằm kết nối “hệ sinh thái di sản” đa dạng và lan tỏa; bảo tồn, phát triển đô thị Hội An theo kiểu mẫu cấu trúc “Phố - Làng”...

[VOV2] - Hội An sẽ tập trung phát huy các giá trị di sản văn hóa nhằm kết nối “hệ sinh thái di sản” đa dạng và lan tỏa; bảo tồn, phát triển đô thị Hội An theo kiểu mẫu cấu trúc “Phố - Làng”...

Sau 20 năm, Việt Nam có 9 Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận

[VOV2] - Hầu hết các khu bảo tồn, dự trữ sinh quyển ở nước ta nằm ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao do vậy việc đạt được mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế gặp không ít khó khăn.

[VOV2] - Hầu hết các khu bảo tồn, dự trữ sinh quyển ở nước ta nằm ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao do vậy việc đạt được mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế gặp không ít khó khăn.