Từ khóa tìm kiếm: hoãn nhập ngũ

Ưu tiên gọi nhập ngũ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.