Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tất cả công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định đều thuộc đối tượng phải thực hiện NVQS, bao gồm cả nghĩa vụ tại ngũ và nghĩa vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định.

Việc khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Theo đó, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện theo quy trình ba bước là khám sơ tuyển, khám sức khỏe và phúc tra sức khỏe. Tại địa phương thực hiện 02 bước là sơ tuyển và khám sức khỏe, còn bước phúc tra sức khỏe được thực hiện tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cho biết, trong thời bình và thực tế từ trước đến nay, chưa khi nào chúng ta gọi hết số công dân trong độ tuổi nhập ngũ vào phục vụ tại ngũ mà chỉ gọi một lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội theo từng giai đoạn. Mặt khác, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi sướng, đất nước có bước phát triển toàn diện, mọi mặt đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội và trình độ dân trí đã được nâng lên; đặc biệt trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là công nghiệp 4.0 hiện nay thì việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cần “chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đó là vấn đề hết sức cần thiết. Nội dung này được nêu rõ tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 148 ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Mời quý vị nghe Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực giải đáp, tư vấn các thắc mắc liên quan tới việc thực hiện NVQS trong thời bình tại đây: