Từ khóa tìm kiếm: nghĩa vụ

Ưu tiên gọi nhập ngũ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp

[VOV2] - Kể từ 10/05/2023, người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

[VOV2] - Kể từ 10/05/2023, người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

Trả nợ thay người chết

[VOV2] - Thừa kế không chỉ là nhận tài sản mà còn có thể phải nhận cả các nghĩa vụ phải thực hiện do người chết để lại.

[VOV2] - Thừa kế không chỉ là nhận tài sản mà còn có thể phải nhận cả các nghĩa vụ phải thực hiện do người chết để lại.

Tặng cho tài sản có điều kiện

[VOV2] - Tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi sang tên đổi chủ tài sản, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa hay không?

[VOV2] - Tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi sang tên đổi chủ tài sản, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa hay không?

Nghĩa vụ trả nợ thay người chết

[VOV2] - Hưởng di sản do người chết để lại cũng sẽ đồng thời làm phát sinh việc thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của người chết.

[VOV2] - Hưởng di sản do người chết để lại cũng sẽ đồng thời làm phát sinh việc thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của người chết.

Thời hạn và thủ tục trả tiền bảo hiểm

[VOV2] - Việc chi trả tiền bảo hiểm xảy ra khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bị chấm dứt hoạt động và bị mất khả năng thanh toán. Vậy thời hạn và thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào?

[VOV2] - Việc chi trả tiền bảo hiểm xảy ra khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bị chấm dứt hoạt động và bị mất khả năng thanh toán. Vậy thời hạn và thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào?

Tiền gửi được bảo hiểm giải quyết thế nào?

[VOV2] - Việc giải quyết trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm khi người thụ hưởng dưới 15 tuổi; trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất hoặc sáp nhập tiền gửi của người được bảo hiểm giải quyết thế nào?

[VOV2] - Việc giải quyết trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm khi người thụ hưởng dưới 15 tuổi; trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất hoặc sáp nhập tiền gửi của người được bảo hiểm giải quyết thế nào?

Quyền lợi và nghĩa vụ của người được Bảo hiểm tiền gửi

[VOV2] - Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi được quy định trong Luật Bảo hiểm tiền gửi. Cụ thể như sau:

[VOV2] - Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi được quy định trong Luật Bảo hiểm tiền gửi. Cụ thể như sau:

Google, Facebook, Netflix, TikTok... nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam

[VOV2] - Từ ngày 21/3, các nhà cung cấp nước ngoài có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam qua cổng thông tin etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam. Tại kỳ kê khai quý 1/2022, TikTok đã nộp 34,5 tỷ đồng, Netflix đã nộp 7,8 tỷ đồng...

[VOV2] - Từ ngày 21/3, các nhà cung cấp nước ngoài có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam qua cổng thông tin etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam. Tại kỳ kê khai quý 1/2022, TikTok đã nộp 34,5 tỷ đồng, Netflix đã nộp 7,8 tỷ đồng...

Đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ

[VOV2] - Phụ nữ hiện đại gánh vác nhiều công việc của xã hội và vô vàn những công việc trong gia đình. Đảm bảo quyền lợi cho chị em, bình đẳng trong quan hệ lao động đối với nam giới là một vấn đề được quy định trong nhiều văn bản của Nhà nước.

[VOV2] - Phụ nữ hiện đại gánh vác nhiều công việc của xã hội và vô vàn những công việc trong gia đình. Đảm bảo quyền lợi cho chị em, bình đẳng trong quan hệ lao động đối với nam giới là một vấn đề được quy định trong nhiều văn bản của Nhà nước.