Từ khóa tìm kiếm: làm đẹp

Tai nạn khi làm đẹp, ai phải chịu trách nhiệm?

[VOV2] -Một số phụ nữ tìm đến các cơ sở thẩm mỹ "chui" để làm đẹp. Có không ít tai nạn tại các cơ sở này khiến đẹp đâu chưa thấy mà hậu quả để lại khôn lường.

[VOV2] -Một số phụ nữ tìm đến các cơ sở thẩm mỹ "chui" để làm đẹp. Có không ít tai nạn tại các cơ sở này khiến đẹp đâu chưa thấy mà hậu quả để lại khôn lường.