Từ khóa tìm kiếm: mùi cơ thể

Thực phẩm nào ảnh hưởng đến mùi cơ thể?

[VOV2] - Mồ hôi nặng mùi do một số nguyên nhân như: di truyền, vệ sinh cá nhân… và thực tế, những thực phẩm chúng ta ăn, uống cũng ảnh hưởng đến mùi cơ thể.

[VOV2] - Mồ hôi nặng mùi do một số nguyên nhân như: di truyền, vệ sinh cá nhân… và thực tế, những thực phẩm chúng ta ăn, uống cũng ảnh hưởng đến mùi cơ thể.

Tại sao cơ thể người già có mùi khó chịu?

[VOV2] - Càng lớn tuổi, cơ thể càng toát ra mùi khó chịu gọi là mùi người già; tình trạng này có thể được cải thiện bằng những biện pháp đơn giản.

[VOV2] - Càng lớn tuổi, cơ thể càng toát ra mùi khó chịu gọi là mùi người già; tình trạng này có thể được cải thiện bằng những biện pháp đơn giản.