Từ khóa tìm kiếm: nghĩa tình

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình ngày cuối năm

[VOV2] - Sáng nay, 25 chuyến xe với hơn 1.000 công nhân lao động ở một số tỉnh phía Bắc được Công đoàn Thủ đô đưa về quê đón Tết.

[VOV2] - Sáng nay, 25 chuyến xe với hơn 1.000 công nhân lao động ở một số tỉnh phía Bắc được Công đoàn Thủ đô đưa về quê đón Tết.