Từ khóa tìm kiếm: ngành đào tạo mới

Công nghệ Thực phẩm và Sức khỏe - Ngành đào tạo mới của Trường ĐH Việt Nhật

[VOV2] - Công nghệ thực phẩm là ngành thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025. Sản phẩm thực phẩm Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước và còn giữ vị thế cao trên bản đồ xuất khẩu ra thế giới.

[VOV2] - Công nghệ thực phẩm là ngành thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025. Sản phẩm thực phẩm Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước và còn giữ vị thế cao trên bản đồ xuất khẩu ra thế giới.