Từ khóa tìm kiếm: ngày hội Open day

Hàng nghìn học sinh phổ thông tham gia ngày hội Open day

[VOV2] - Open day - là hoạt động của học sinh phổ thông đến khám phá, trải nghiệm tại trường Đại học giúp các em có những thông tin về các ngành đào tạo, cơ hội việc làm và hình dung ra cuộc sống sinh viên của mình để đưa ra những lựa chọn chính xác .

[VOV2] - Open day - là hoạt động của học sinh phổ thông đến khám phá, trải nghiệm tại trường Đại học giúp các em có những thông tin về các ngành đào tạo, cơ hội việc làm và hình dung ra cuộc sống sinh viên của mình để đưa ra những lựa chọn chính xác .