Từ khóa tìm kiếm: nhìn lại kỳ thi

Hơn 90% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là chuyện bình thường

[VOV2] - Ngày 07/08, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 đã kết thúc. Đợt thi này cũng khép lại một Kỳ thi tốt nghiệp THPT "đặc biệt" nhất trong lịch sử khoa cử nước nhà.

[VOV2] - Ngày 07/08, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 đã kết thúc. Đợt thi này cũng khép lại một Kỳ thi tốt nghiệp THPT "đặc biệt" nhất trong lịch sử khoa cử nước nhà.