Từ khóa tìm kiếm: nông dân vẽ tranh

Sắc màu Cổ Đô - "Làng họa sĩ" nông dân

[VOV2] - Những nét bút có thể vụng về nhưng tràn đầy cảm xúc đã đem đến sự quyến rũ rất riêng nơi làng quê bình dị.

[VOV2] - Những nét bút có thể vụng về nhưng tràn đầy cảm xúc đã đem đến sự quyến rũ rất riêng nơi làng quê bình dị.