Từ khóa tìm kiếm: quỹ BHTN

13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN

[VOV2] - Người lao động sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ trực tiếp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.

[VOV2] - Người lao động sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ trực tiếp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.