Đối tượng được thụ hưởng là những người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/09/2021 (trừ các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên) và NLĐ đã bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 01/01/2020 tới hết 30/9/2021 - thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Người sử dụng lao động là các doanh nghiệp đang tham gia đóng BHTN cho NLĐ.

Ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Có khoảng gần 13 triệu NLĐ và khoảng 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này. Đặc biệt, những người đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 vẫn được hưởng chính sách.

NLĐ đang làm việc tại DN chỉ cần cung cấp cho DN số tài khoản cá nhân; còn với những thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân như số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN của NLĐ cơ quan BHXH sẽ in sẵn ra để NLĐ đối soát. Trong trường hợp NLĐ không thể mở được tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua doanh nghiệp.

Cũng theo ông Lê Hùng Sơn, hiện Quỹ BHTN kết dư hơn 90.000 tỷ, Nhà nước sẽ trích ra 38.000 tỷ để triển khai gói hỗ trợ này. Với đánh giá tác động và dự báo tình hình, Quỹ BHTN sẽ đảm bảo cân đối trong dài hạn và đủ để chi trả trong điều kiện diễn biến tình hình như hiện nay, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang xây dựng hướng dẫn cụ thể để trình Chính phủ ban hành theo hướng rút gọn thủ tục, xong trước 1/10 để triển khai hỗ trợ. Tất cả người lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN sẽ được nhận qua tài khoản.