Từ khóa tìm kiếm: thần tượng

"Cuồng" thần tượng - Xu thế hay "đu trend"?

[VOV2] - Nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để tham gia các sự kiện có mặt thần tượng.

[VOV2] - Nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để tham gia các sự kiện có mặt thần tượng.