Từ khóa tìm kiếm: triệu chứng

Omicron gây tái nhiễm cao gấp 5 lần biến thể khác

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu Đan Mạch xác nhận các khả năng tái nhiễm do các dòng phụ của biến thể Omicron.

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu Đan Mạch xác nhận các khả năng tái nhiễm do các dòng phụ của biến thể Omicron.