Từ khóa tìm kiếm: trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hấp dẫn tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

[VOV2] - Tối 29/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học" đã chính thức ra mắt công chúng.

[VOV2] - Tối 29/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học" đã chính thức ra mắt công chúng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp mở tour đêm phục vụ du khách

[VOV2] - Tối 22/10 Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vận hành thử tour Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố dùng công nghệ kể chuyện di sản.

[VOV2] - Tối 22/10 Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vận hành thử tour Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố dùng công nghệ kể chuyện di sản.