Từ khóa tìm kiếm: tải lượng virus trong máu

Nâng cao chất lượng điều trị ARV cho người nhiễm HIV

[VOV2] - Không chỉ mở rộng diện bao phủ, chương trình điều trị ARV ngày càng được nâng cao về chất lượng, giúp người nhiễm HIV có sức khỏe tốt, làm việc, sinh hoạt bình thường và có cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.

[VOV2] - Không chỉ mở rộng diện bao phủ, chương trình điều trị ARV ngày càng được nâng cao về chất lượng, giúp người nhiễm HIV có sức khỏe tốt, làm việc, sinh hoạt bình thường và có cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.