Từ khóa tìm kiếm: 100 năm

100 năm Musée Khai Dinh - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

[VOV2] - Tại nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Musée Khai Dinh - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

[VOV2] - Tại nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Musée Khai Dinh - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

[VOV2] - Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

[VOV2] - Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam

[VOV2] - Tuần lễ kỷ niệm là dịp để giới nghệ sĩ sân khấu ôn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của kịch nói nước nhà. Đồng thời khẳng định thế hệ hôm nay đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để chăm lo, thúc đẩy nền kịch nói Việt Nam phát triển.

[VOV2] - Tuần lễ kỷ niệm là dịp để giới nghệ sĩ sân khấu ôn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của kịch nói nước nhà. Đồng thời khẳng định thế hệ hôm nay đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để chăm lo, thúc đẩy nền kịch nói Việt Nam phát triển.