Từ khóa tìm kiếm: 350 nghìn tỉ

Chấn hưng văn hóa cần bắt đầu từ đâu?

[VOV2] - Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng con người. Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những giải pháp toàn diện. Khi ấy, công cuộc chấn hưng văn hóa mới thực đúng nghĩa, đúng tầm.

[VOV2] - Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng con người. Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những giải pháp toàn diện. Khi ấy, công cuộc chấn hưng văn hóa mới thực đúng nghĩa, đúng tầm.

Lo bong bóng bất động sản khi tung gói phục hồi 350 nghìn tỷ

[VOV2] - Đại biểu Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, nếu không cẩn trọng, khi triển khai gói phục hồi, phát triển kinh tế có quy mô 350 nghìn tỷ sẽ kích thích bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản.

[VOV2] - Đại biểu Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, nếu không cẩn trọng, khi triển khai gói phục hồi, phát triển kinh tế có quy mô 350 nghìn tỷ sẽ kích thích bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản.