Từ khóa tìm kiếm: 7 trường kỹ thuật

7 trường kỹ thuật ký kết hợp tác trong Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

[VOV2] - Sau tuyên bố chung Đà Nẵng vào tháng 6/2020, 7 trường ĐH kỹ thuật hàng đầu Việt Nam liên tục tổ chức các hoạt động hợp tác nhằm thúc đầy nâng cao chât lượng tào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định, truyền thông và khởi nghiệp.

[VOV2] - Sau tuyên bố chung Đà Nẵng vào tháng 6/2020, 7 trường ĐH kỹ thuật hàng đầu Việt Nam liên tục tổ chức các hoạt động hợp tác nhằm thúc đầy nâng cao chât lượng tào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định, truyền thông và khởi nghiệp.

Trao giải cho tập thể, cá nhân tham gia Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33

[VOV2] - Olimpic Cơ học được tổ chức từ năm 1989 đến nay nhằm lan truyền cảm hứng và khuyến khích sinh viên các trường kỹ thuật học tập và nghiên cứu các môn cơ học , trở thành những chuyên gia góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

T

[VOV2] - Olimpic Cơ học được tổ chức từ năm 1989 đến nay nhằm lan truyền cảm hứng và khuyến khích sinh viên các trường kỹ thuật học tập và nghiên cứu các môn cơ học , trở thành những chuyên gia góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

T