Từ khóa tìm kiếm: áp chế

“Phân khúc”, “Lướt sóng” và các từ ngữ quen thuộc trong kinh tế thị trường

[VOV2] - Một số cụm từ liên quan đến kinh tế xuất hiện trong thời kỳ đổi mới như phân khúc trong "phân khúc thị trường", hay lướt sóng trong "nhà đầu tư lướt sóng" xuất phát từ đâu? TS Đỗ Anh Vũ giải thích.

[VOV2] - Một số cụm từ liên quan đến kinh tế xuất hiện trong thời kỳ đổi mới như phân khúc trong "phân khúc thị trường", hay lướt sóng trong "nhà đầu tư lướt sóng" xuất phát từ đâu? TS Đỗ Anh Vũ giải thích.