Từ khóa tìm kiếm: bản sắc văn hóa độc đáo

Dân ca các dân tộc - Di sản quý cần bảo tồn

[VOV2] - Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo ra sự đa sắc, đa hương cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đây chính là di sản quý giá rất cần được bảo tồn và gìn giữ.

[VOV2] - Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo ra sự đa sắc, đa hương cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đây chính là di sản quý giá rất cần được bảo tồn và gìn giữ.

Khám phá bản Thái đẹp nhất Tây Bắc

[VOV2] - Đến bản Lác, Mai Châu vào thời điểm nào, du khách cũng cảm nhận được hương vị cuộc sống nơi đây. Đó là sự bình yên đến trong trẻo của không gian sống, là khung cảnh đẹp đến mê hồn của dáng núi, dáng nhà, dáng người trong một tổng thể đa sắc màu.

[VOV2] - Đến bản Lác, Mai Châu vào thời điểm nào, du khách cũng cảm nhận được hương vị cuộc sống nơi đây. Đó là sự bình yên đến trong trẻo của không gian sống, là khung cảnh đẹp đến mê hồn của dáng núi, dáng nhà, dáng người trong một tổng thể đa sắc màu.