Từ khóa tìm kiếm: Bảo trợ trẻ em Thiên Thần

Người lính cựu cưu mang hàng trăm trẻ bị bỏ rơi

[VOV2] - Bà Lan vừa dứt lời thì ông Hiệp người ướt sũng, lom khom bế vào nhà một cháu bé đang thiêm thiếp ngủ. Chứng kiến hình ảnh ấy, tôi không thể cầm lòng, nước mắt cứ thế trào ra...