Từ khóa tìm kiếm: bẻ lái

"Cú bẻ lái" học nghề của anh lính cứu hỏa và vận động viên wushu

[VOV2] - Bùi Văn Dũng từng là lính cứu hỏa. Còn Bùi Văn Long Khánh thì từng là vận động viên wushu. Điểm chung của họ là tìm đến trường nghề sau khi không còn làm công việc cũ nữa.

[VOV2] - Bùi Văn Dũng từng là lính cứu hỏa. Còn Bùi Văn Long Khánh thì từng là vận động viên wushu. Điểm chung của họ là tìm đến trường nghề sau khi không còn làm công việc cũ nữa.