Từ khóa tìm kiếm: biểu diễn Đại hợp xướng Vì hòa bình

200 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam biểu diễn Đại hợp xướng Vì hòa bình

[VOV2] - Ngày 12 - 13/11, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ ra mắt chương trình Đại hợp xướng "Vì hoà bình - A Mass for Peace" với sự tham gia của 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

[VOV2] - Ngày 12 - 13/11, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ ra mắt chương trình Đại hợp xướng "Vì hoà bình - A Mass for Peace" với sự tham gia của 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế.