Từ khóa tìm kiếm: Bộ Chính trị

Quy định 117 thể hiện văn hóa Đảng

[VOV2] - Quy định số 117 về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là quy định đầu tiên bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh của Bộ Chính trị…để khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan.

[VOV2] - Quy định số 117 về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là quy định đầu tiên bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh của Bộ Chính trị…để khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan.

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo ở những ngành nào?

[VOV2] - Theo khoản 5 Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan.

[VOV2] - Theo khoản 5 Điều 6 Quy định 114-QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan.

Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện chính sách tiền lương

[VOV2] - Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

[VOV2] - Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Quy định 96 - lá phiếu tín nhiệm như “lửa thử vàng”

[VOV2] - Lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như "lửa thử vàng", tạo áp lực cần thiết và là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

[VOV2] - Lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 là bước thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt, được ví như "lửa thử vàng", tạo áp lực cần thiết và là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Khẩn trương tuyển dụng gần 28.000 giáo viên năm học 2022-2023

[VOV2] - Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển 27.850 biên chế giáo viên cho năm học 2022-2023, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển 27.850 biên chế giáo viên cho năm học 2022-2023, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quy định 65 của Bộ Chính trị: Liệu có tạo bước đột phá?

[VOV2] - Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ có thể chưa khắc phục được toàn bộ những tồn tại bất cập trong công tác luân chuyển nhưng sẽ giúp công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ hơn.

[VOV2] - Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ có thể chưa khắc phục được toàn bộ những tồn tại bất cập trong công tác luân chuyển nhưng sẽ giúp công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ hơn.