Từ khóa tìm kiếm: bỏ chồng

Say tình

[VOV2] - Hơn 20 năm vợ chồng chung sống vui vẻ, có đầy đủ cả nếp, tẻ nhưng khi gặp một người đàn ông khác, chị mới nhận ra, đây mới là tình yêu đích thực của mình.

[VOV2] - Hơn 20 năm vợ chồng chung sống vui vẻ, có đầy đủ cả nếp, tẻ nhưng khi gặp một người đàn ông khác, chị mới nhận ra, đây mới là tình yêu đích thực của mình.