Từ khóa tìm kiếm: bỏ phiếu

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm luôn được ủng hộ

[VOV2] - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, là căn cứ, cơ sở quan trọng để người được lấy phiếu nhận thấy trách nhiệm của mình trước đồng bào, cử tri cả nước tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác.

[VOV2] - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, là căn cứ, cơ sở quan trọng để người được lấy phiếu nhận thấy trách nhiệm của mình trước đồng bào, cử tri cả nước tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác.

Nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ bầu cử như thế nào?

[VOV2] - Theo thông tin từ Bệnh viện, việc tiến hành bầu cử sẽ diễn ra theo đúng thời gian quy định (bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào 19 giờ, ngày 23/05/2021). 15 cán bộ, nhân viên Bệnh viện sẽ tham gia Tổ bầu cử số 8 thuộc Ủy ban bầu cử xã Kim Chung.

[VOV2] - Theo thông tin từ Bệnh viện, việc tiến hành bầu cử sẽ diễn ra theo đúng thời gian quy định (bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào 19 giờ, ngày 23/05/2021). 15 cán bộ, nhân viên Bệnh viện sẽ tham gia Tổ bầu cử số 8 thuộc Ủy ban bầu cử xã Kim Chung.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

[VOV2] - Sáng nay (05/04), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[VOV2] - Sáng nay (05/04), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lịch trình bầu nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

[VOV2] - Từ ngày 31/3 đến ngày 8/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Quốc hội và các nhân sự quan trọng khác của nhiệm kỳ mới thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

[VOV2] - Từ ngày 31/3 đến ngày 8/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Quốc hội và các nhân sự quan trọng khác của nhiệm kỳ mới thông qua hình thức bỏ phiếu kín.