Từ khóa tìm kiếm: Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch

Phải thay đổi tư duy "làm văn hoá" sang "quản lý Nhà nước về văn hoá"

[VOV2] - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV2 đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

[VOV2] - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV2 đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Yêu cầu xác minh thông tin một số sắc phong của Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc

[VOV2] - Liên quan đến vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc, mới đây, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã gửi công văn tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin.

[VOV2] - Liên quan đến vụ sắc phong Việt Nam bị rao bán ở Trung Quốc, mới đây, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã gửi công văn tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin.

Đau lòng hiện trạng Hãng Phim truyện Việt Nam (Bài 1)

[VOV2] - Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam (số 4 Thụy Khuê) hoang tàn, đổ nát. 300 bộ phim tư liệu di sản quý hỏng nặng không thể phục hồi. Đời sống hơn 40 cán bộ bấp bênh vì cắt lương, cắt bảo hiểm.

[VOV2] - Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam (số 4 Thụy Khuê) hoang tàn, đổ nát. 300 bộ phim tư liệu di sản quý hỏng nặng không thể phục hồi. Đời sống hơn 40 cán bộ bấp bênh vì cắt lương, cắt bảo hiểm.

Chuyện buồn Hãng phim truyện Việt Nam

[VOV2] - Không thể thờ ơ với câu chuyện đau lòng tại Hãng phim truyện Việt Nam, bởi đó là một thương hiệu, một biểu tượng văn hóa mà lịch sử, hiện tại và tương lai cần phải trân trọng.

[VOV2] - Không thể thờ ơ với câu chuyện đau lòng tại Hãng phim truyện Việt Nam, bởi đó là một thương hiệu, một biểu tượng văn hóa mà lịch sử, hiện tại và tương lai cần phải trân trọng.

Kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa: Tạo sức lan tỏa sâu rộng

[VOV2] - Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

[VOV2] - Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NSUT Trần Ly Ly nhậm chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

[VOV2] - NSUT Trần Ly Ly trở thành nữ Cục trưởng đầu tiên của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL.

[VOV2] - NSUT Trần Ly Ly trở thành nữ Cục trưởng đầu tiên của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL.

Các nhà hát có thể kiếm tiến từ Youtube?

[VOV2] - Tại Diễn đàn trực tuyến ngành văn hóa - thể thao và du lịch ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã đặt ra bài toán cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn: phải làm sao để các nhà hát có thể kiếm tiền từ Youtube.

[VOV2] - Tại Diễn đàn trực tuyến ngành văn hóa - thể thao và du lịch ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã đặt ra bài toán cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn: phải làm sao để các nhà hát có thể kiếm tiền từ Youtube.

Bộ Văn hóa: Không đủ cơ sở tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

[VOV2] - Thanh tra Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch chính thức trả lời về việc không có đủ cơ sở tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh.

[VOV2] - Thanh tra Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch chính thức trả lời về việc không có đủ cơ sở tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh.