Từ khóa tìm kiếm: BV Tâm thần TW I

Phải xử lý nghiêm vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Tâm thần TW I

[VOV2] - Bệnh viện là nơi cứu người, vậy mà có phòng bệnh lại được cải tạo thành phòng "bay lắc" để tổ chức sử dụng ma túy.