Từ khóa tìm kiếm: cánh đồng Xiêng Khoảng

Liệt sĩ Đặng Văn Huyền- người anh cả của đại đội 18, xe tăng 195

[VOV2] - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh, vẫn còn đó những khắc khoải, của thân nhân gia đình liệt sĩ Đặng Văn Huyền, đại đội 18 binh chủng Tăng thiết giáp. Mộ phần liệt sĩ Đặng Văn Huyền được cất bốc về nghĩa trang Anh Sơn tỉnh Hà Tĩnh chưa có danh tính.