Từ khóa tìm kiếm: cấp huyện

Tinh thần đổi mới cơ chế quản lý đối với tài chính ngân sách

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

[VOV2] - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

[VOV2] - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".