Từ khóa tìm kiếm: cay nghiệt

Hôn nhân như địa ngục, có nên bước tiếp?

[VOV2] - 25 tuổi, sống trong cuộc hôn nhân không như ý, bạn chấp nhận như vậy mãi hay là bỏ đi để bắt đầu một cuộc sống mới? Cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật của câu chuyện.

[VOV2] - 25 tuổi, sống trong cuộc hôn nhân không như ý, bạn chấp nhận như vậy mãi hay là bỏ đi để bắt đầu một cuộc sống mới? Cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật của câu chuyện.

Nước mắt người vợ trẻ

[VOV2] - Sống với một người chồng bồ bịch lăng nhăng, gia đình chồng thì cay nghiệt không có sự sẻ chia, người vợ trẻ phải làm sao đây?

[VOV2] - Sống với một người chồng bồ bịch lăng nhăng, gia đình chồng thì cay nghiệt không có sự sẻ chia, người vợ trẻ phải làm sao đây?