Từ khóa tìm kiếm: chia ca chấm

Chấm thi tốt nghiệp THPT 2021: Chia ca, xét nghiệm Covid-19 cho giám khảo

[VOV2] - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19 cho giám khảo, chia ca chấm đảm bảo giãn cách, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chấm thi nghiêm túc, công bằng vừa an toàn phòng dịch.

[VOV2] - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19 cho giám khảo, chia ca chấm đảm bảo giãn cách, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chấm thi nghiêm túc, công bằng vừa an toàn phòng dịch.