Từ khóa tìm kiếm: chính quyền

Mua đất ở hơn 30 năm nay lại "được công nhận" đất nông nghiệp

[VOV2] - Chính quyền đã cấp đất cho 89 hộ dân hơn 30 năm trước nhưng từ mục đích sử dụng là đất ở, sau một thời gian, đất của họ lại bị "hô biến" thành đất nông nghiệp.

[VOV2] - Chính quyền đã cấp đất cho 89 hộ dân hơn 30 năm trước nhưng từ mục đích sử dụng là đất ở, sau một thời gian, đất của họ lại bị "hô biến" thành đất nông nghiệp.

Một số quy định trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

[VOV2] - Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức đã lựa chọn những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Cuối tháng 4 này, các địa phương công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

[VOV2] - Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức đã lựa chọn những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Cuối tháng 4 này, các địa phương công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.