Từ khóa tìm kiếm: chữ ký số

Sửa Luật Giao dịch điện tử để khắc phục chồng chéo

[VOV2] - Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính gây cản trở hoạt động này hiện nay.

[VOV2] - Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính gây cản trở hoạt động này hiện nay.

Hơn 19 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

[VOV2] - Sau hơn 1 tháng triển khai đến ngày 21/5, cả nước đã có hơn 19 triệu người có hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ 15/4, nhằm tạo thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu ra nước ngoài.

[VOV2] - Sau hơn 1 tháng triển khai đến ngày 21/5, cả nước đã có hơn 19 triệu người có hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ 15/4, nhằm tạo thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu ra nước ngoài.