Từ khóa tìm kiếm: chùa

Biến tướng lễ hội - làm sao dẹp bỏ?

[VOV2] - Các lễ hội đầu xuân thu hút rất đông du khách thập phương. Tuy nhiên, nhiều nơi thờ tự, tâm linh bị lợi dụng, biến tướng, mất đi những giá trị tốt đẹp vốn có.

[VOV2] - Các lễ hội đầu xuân thu hút rất đông du khách thập phương. Tuy nhiên, nhiều nơi thờ tự, tâm linh bị lợi dụng, biến tướng, mất đi những giá trị tốt đẹp vốn có.

Đi lễ chùa đầu năm - Ý lành, tâm thiện

[VOV2] - Đi lễ chùa đầu năm dịp Tết đến, xuân về là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Thế nhưng việc đi lễ chùa, đền hoặc đến những chốn tâm linh đang bị nhiều người làm lệch lạc.

[VOV2] - Đi lễ chùa đầu năm dịp Tết đến, xuân về là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Thế nhưng việc đi lễ chùa, đền hoặc đến những chốn tâm linh đang bị nhiều người làm lệch lạc.