Từ khóa tìm kiếm: chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Tiến độ xây dựng trường lớp nhiều nơi chậm so với kế hoạch

[VOV2] - Theo đánh giá của đại diện Bộ GD-ĐT, việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 ở cơ sở còn một số khó khăn, lúng túng, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch.

[VOV2] - Theo đánh giá của đại diện Bộ GD-ĐT, việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 ở cơ sở còn một số khó khăn, lúng túng, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch.