Trong 2 ngày (26-27/4), đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã khảo sát và hướng dẫn Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình 1719).

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 tại địa phương, ông Nguyễn Văn Dĩnh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá cho biết: Tỉnh Thanh Hoá được Trung ương phân bổ 248 tỷ 639 triệu đồng vốn đầu tư giai đoạn I.

Địa phương đã phê duyệt 39 dự án (10 trường phổ thông dân tộc nội trú, 29 trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú); xây mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống khối phòng phục vụ học tập, ăn, ở cho học sinh và giáo viên; các công trình nước sạch, hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù nguồn vốn được phân bổ sớm, chi tiết, rõ ràng, nhưng thực tế triển khai gặp nhiều vướng mắc, tiến độ chậm.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá Lê Minh Hành đề nghị Bộ GD-ĐT kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn, điều chỉnh hoặc trả lời cụ thể các băn khoăn của địa phương. Về phía ngành Giáo dục địa phương, Sở GD-ĐT cần đề xuất, yêu cầu và phối hợp chặt chẽ để Ban Dân tộc có căn cứ tham mưu phân bổ kinh phí.

Ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 1719 của Bộ GD-ĐT nhận định, nhu cầu của địa phương rất lớn, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đến các hoạt động khác như nâng cao năng lực chất lượng dạy học của các trường chuyên biệt, công tác xoá mù chữ của địa phương. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ trung ương còn hạn hẹp.

Vì vậy, địa phương cần tập trung thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và của Bộ GD-ĐT: Đầu tư tập trung, không dàn trải, lựa chọn đúng đối tượng cần phải đầu tư, nhanh chóng khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư để đưa vào sử dụng và phát huy công năng. Nội dung, mục tiêu, quy trình, thủ tục phải đảm bảo quy định của pháp luật.

Văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Nguyên tắc đầu tư là các địa phương phải rà soát những điểm nóng, những cơ sở giáo dục thực sự cần để ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này, đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Đối với hoạt động bồi dưỡng tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ, cần đặc biệt chú trọng cách thức tổ chức thực hiện. Sở GD-ĐT cần tổ chức cho cán bộ, giáo viên cốt cán đã được cử đi tham dự tập huấn của Bộ GDĐT tập huấn đại trà cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với đặc thù trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hoá.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, để khai thông công tác xoá mù chữ còn nhiều khó khăn, Sở GDĐT Thanh Hoá cần khẩn trương tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung và mức hỗ trợ cho công tác xoá mù chữ. Có thể tham khảo một số địa phương đã ban hành được Nghị quyết để có tham mưu phù hợp.

Trước đó, đoàn công tác Bộ GD-ĐT đã khảo sát và hướng dẫn tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hoá. Nhà trường được thụ hưởng 3 công trình xây mới gồm: nhà ký túc xá học sinh, nhà học bộ môn và nhà hiệu bộ. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 6/2023. Đại diện lãnh đạo trường đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm bổ sung hạng mục đầu tư bức thiết khác cho nhà trường trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời có ý kiến chỉ đạo để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình tại trường.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình 1719) được Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Trong đó phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho hơn 320 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, hơn 1.100 trường Phổ thông Dân tộc bán trú; 07 cơ sở dự bị đại học và đại học, 03 trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú khu vực.