Từ khóa tìm kiếm: Cổ Đô Ba Vì

Lưỡng quốc thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

[VOV2] - Chính sử không ghi chép nhiều về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Sư Mạnh, nhưng việc ông được phong “Lưỡng quốc thượng thư” và ban quốc tính đã ghi nhận những cống hiến lớn lao của ông đối với triều đình, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao.

[VOV2] - Chính sử không ghi chép nhiều về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Sư Mạnh, nhưng việc ông được phong “Lưỡng quốc thượng thư” và ban quốc tính đã ghi nhận những cống hiến lớn lao của ông đối với triều đình, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao.

Sắc màu Cổ Đô - "Làng họa sĩ" nông dân

[VOV2] - Những nét bút có thể vụng về nhưng tràn đầy cảm xúc đã đem đến sự quyến rũ rất riêng nơi làng quê bình dị.

[VOV2] - Những nét bút có thể vụng về nhưng tràn đầy cảm xúc đã đem đến sự quyến rũ rất riêng nơi làng quê bình dị.