Từ khóa tìm kiếm: cơ sở GDNN

Cần đổi mới tư duy trong dạy các môn văn hóa ở cơ sở GDNN

[VOV2] - Muốn đổi mới, GDNN phải có những bước đi bài bản, căn cơ chuẩn bị cho 5-10 năm nữa. Phải đào tạo sớm đội ngũ giáo viên dạy văn hóa có khả năng dạy tích hợp, gắn các môn văn hóa với các tiêu chuẩn kỹ năng nghề.