Từ khóa tìm kiếm: công nghệ 4.0

Giới trẻ với văn hóa đọc thời kỷ nguyên số

[VOV2] - Trong thời đại 4.0, công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Làm gì để phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ trong kỷ nguyên số?

[VOV2] - Trong thời đại 4.0, công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Làm gì để phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ trong kỷ nguyên số?