Từ khóa tìm kiếm: công nghệ sức khỏe

Hợp tác để cùng nâng cao chất lượng y tế

[VOV2] - Với mục tiêu chung là ứng dụng Khoa học công nghệ phục vụ công tác điều trị chăm sóc sức khỏe, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa tiến hành ký kết hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội .